Конференції та інші наукові заходи ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 


Щорічні конференції на базі факультету менеджменту та маркетингу

 

Назва

Організатор

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

istc.fmm.kpi.ua  збірник праць: istc.kpi.ua/proc/

Кафедра міжнародної економіки 

 2.

Міжнародна науково-практична конференція «В2В Маркетинг»

b2b-marketing.fmm.kpi.ua    збірник праць: b2b-marketing.fmm.kpi.ua/proc/

Кафедра промислового маркетингу

 3.

Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи»

confmanagement.kpi.ua  збірник тез: confmanagement.kpi.ua/proc/ 


Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю   conf.management.fmm.kpi.ua   

збірник праць (тези): conf.management.fmm.kpi.ua/proc  

збірник праць (матеріали конференції): spu.fmm.kpi.ua 

Кафедра менеджменту

 

 4.

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

Кафедра економіки і підприємництва

 5.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

mpep.fmm.kpi.ua   збірник праць:  mpep.fmm.kpi.ua/proc

Кафедра математичного моделювання економічних систем

 6.

Науково-практична конференція «Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні»

Кафедра міжнародної економіки

 7.

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»

ntr.fmm.kpi.ua      збірник праць: ntr.fmm.kpi.ua/proc 

НТСА факультету

8.

 

 

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція  "Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій

ktpe-conf.kpi.ua   збірник праць: ktpe-conf.kpi.ua/proc/

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»

 ktpe-conf-hr.kpi.ua/2020    збірник праць: http://ktpe-conf-hr.kpi.ua/proc 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки


З питань участі у конференціях та отримання збірників тез доповідей звертатися до організаторів.
 

 
План заходів на 2020/2021 навчальний рік
План конференцій та семінарів на 2020/2021 навчальний рік  факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря
Сікорського:
 

Організатор

Назва НТЗ

 

Термін проведення

Кафедра міжнародної економіки

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні”

 Інформаційне повідомлення 

 02-03 грудня 2020 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація суспільства в умовах Next Normality та Industry 4.0»


01 грудня 2020р. 

ХVІI Міжнародна  науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Електронна адреса оргкомітету: istc@ukr.net

 

 11-12 березня 2021 р.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»

 29 квітня 2021 р.

Круглий стіл "Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди"

Інформаційний лист 

Реєстрація

  12 листопада 2020 р.

Кафедра економіки і підприємництва

 

ХIX Міжнародна науково-практичної конференція  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

Інформаційний лист      Info  

 

25 листопада 2020 р. 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

Електронна адреса оргкомітету: conf.dtae@gmail.com

Посвідчення

Інформаційний лист   Info

Збірник конференції 

16 грудня 2020 р.

ІI Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»

 Посвідчення

28 квітня 2021 р. 

Кафедра математичного моделювання економічних систем

XV Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

Збірник конференції 

 29 квітня 2021 р.

Кафедра промислового маркетингу

XV Міжнародна  науково-практична  конференція  «В2В-МАРКЕТИНГ»

телеграм-канал: @b2b_kpi

 

27 вересня 2021 р. 

ХV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу  «Rising Industrial Marketing Stars»

телеграм-канал: @b2b_kpi 

 

27 вересня 2021 р.  

Кафедра менеджменту

 

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи»

ІІ International scientific-practical conference «Business, innovation, management: problems and perspectives»

 Посвідчення 

22 квітня 2021 р. 

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

 Посвідчення  

Інформаційний лист       Докладніше...

 Посилання: https://zoom.us/j/91733100560?pwd=cmp2dldsUjN3M1pQSTZxOVV6YjJCdz09 

Збірник накових праць

 

8-9 квітня 2021 р.


 

 
План заходів на 2019/2020 навчальний рік
 

Організатор

Назва НТЗ

 

Термін проведення

Кафедра міжнародної економіки

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні”

Інфолист 

10-11 грудня 2019 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Заклади вищої освіти – ринок: співпраця в Епоху 4.0»,

http://ied.kpi.ua/uk/2019/12/03/higher-education-institutions-and-market/

17 грудня 2019 року

ХVІ Міжнародна  науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Електронна адреса оргкомітету: istc@ukr.net

Посвідчення 

Info    Інформаційний лист 

12-13 березня 2020 р.  

Науковий семінар "Створення, охорона та захист об'єктів інновацій

24 квітня 2020 р. 

Круглий стіл "Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди"

листопад 2020 р.

Кафедра економіки і підприємництва

 

ХІI Міжнародна науково-практичної конференція  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

info_paper  

27 листопада 2019 р. 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

Електронна адреса оргкомітету: conf.dtae@gmail.com

Посвідчення про реєстрацію

Інформлист 

Збірка тез доповідей    Звіт 

 18 грудня 2019 року

І Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»

Посвідчення про реєстрацію

Збірка тез доповідей       Звіт

 29 квітня 2020 р.

Кафедра математичного моделювання економічних систем

XIV Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

Посвідчення про реєстрацію

Інформлист Збірник матеріалів

22 травня 2020 р.

Кафедра промислового маркетингу

XІV Міжнародна  науково-практична  конференція  «В2В-МАРКЕТИНГ»

телеграм-канал: @b2b_kpi

B2B-Marketing_Info_list_2020  

заявка на участь у конференції 

Збірник тез конференції 

25 березня 2020 р.  

ХІV Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу  «Rising Industrial Marketing Stars»

телеграм-канал: @b2b_kpi 

B2B-Marketing_Case_Info_list_2020

Кейс_Заявка 

Звіт з проведенного кейс-змагання

26 березня 2020 р.  

Кафедра менеджменту

 

І Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми і перспективи»

Посвідчення 

Інфолист    Info    Програма

Збірник тез доповідей pdf

23 квітня 2020 р.  

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління» 

Посвідчення 

Info  Інфолист  Заявка  Увага!

Збірник тез доповідей 

14-15 квітня 2020 р. 

 

 
План заходів на 2018/2019 навчальний рік
План конференцій та семінарів на 2018/2019 навчальний рік (pdf) факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського:
 
 

Організатор

Назва НТЗ

 

Термін проведення

Кафедра міжнародної економіки

ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні”

Посвідчення про реєстрацію

20 листопада

2018 року

ХМіжнародна  науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Інфомлист ukr en

Програма 

Посвідчення про реєстрацію

14-15 березня 2019 року

Науковий семінар "Створення, охорона та захист об’єктів інновацій"

Інфолист

26 квітня

2019 року

Кафедра економіки і підприємництва

 

ХVІI Міжнародна науково-практичної конференція  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

Інфолист 

21 листопада

2018 року

Методологічний семінар «Формування товарної стратегії підприємств»

Квітень

2019 року

Методологічний семінар «Теоретичні основи поняття "трансакційні витрати" »

Травень

2019 року

Методологічний семінар «Формування стратегічного потенціалу вертикально-інтегрованих корпорацій»

Березень

2019 року

Методологічний семінар «Державне регулювання ринку страхової медицини»

Грудень

2018 року

Методологічний семінар «Передумови розвитку та потенціал енергозбереження на підприємствах паливно енергетичного комплексу України»

Жовтень

2018 року

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

Інфолист Збірка тез доповідей  

Посвідчення про реєстрацію

17 квітня
2019 року

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»

Інфолист

Програма

Збірка тез конференції 

Посвідчення про реєстрацію

26-27 березня
2019 року

Кафедра математичного моделювання економічних систем

XIII Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»

Посвідчення про реєстрацію

Інфолист 

 Програма Звіт

Збірник тез

24-26 квітня

2019 року

Кафедра промислового маркетингу

XІІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «В2В-МАРКЕТИНГ»

Інфолист Заявка  Програма

телеграм-канал@b2b_kpi.

 Збірник тез доповідей 

Посвідчення про реєстрацію

 

3-4 квітня

2019 року

ХІІІ Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу  «Rising Industrial Marketing Stars»

Інфолист  Заявка  

телеграм-канал: @b2b_kpi.

 

4 квітня

 2019 року

Кафедра менеджменту

 

Х Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Інформлист 

Програма  Workshop Звіт 

Посвідчення про реєстрацію

11 квітня
2019 року

 
 Інші наукові заходи: 
1. Круглий стіл "Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів", 21 листопада 2018 р., зала Адмінради о 13-00 Інфолист Вимоги до публікаціїї Програма
 
 
 

 
План заходів на 2017/2018 навчальний рік
План конференцій на 2017/2018 навчальний рік (pdf) факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського
 

№ з/п

Організатор

Назва НТЗ

 

Термін проведення

1.

Кафедра міжнародної економіки

Круглий стіл «Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети»

16 листопада

2017 року

2.

Кафедра міжнародної економіки

сертифікат конференції

XІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність"

15-16 березня 2018 року

3.

Кафедра економіки і підприємництва

 

ХVІ Міжнародна науково-практичної конференція  «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»

22 листопада

2017 року

4.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

сертифікат конференції

ІІІ Всеукраїнська науково практична конференція “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій“

4 квітня

2018 року

5.

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

XVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»

27-28 березня 2018 року

6.

Кафедра математичного моделювання економічних систем

XІ Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання  та прогнозування економічних процесів»

 

6-8 грудня

2017 року

7.

Кафедра промислового маркетингу

сертифікат конференції

XIІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«В2В МАРКЕТИНГ»

17-18 квітня

 2018 року

8

Кафедра промислового маркетингу

ХІІ Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» 

21 квітня

2018 року

9.

Кафедра менеджменту

 сертифікат конференції

ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

12 квітня

2018 року

 
 Інформаційні листки, програми та матеріали конференцій 2017/2018 н.р.: 

 

Конференції 2018 року, присвячені 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

 

 

План заходів на 2016/2017 навчальний рік
План конференцій ФММ на 2016/2017 навчальний рік (pdf) , які присвячені 25-річчю заснування факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. І.Сікорського
 

Кафедра економіки і підприємництва

16 листопада 2016

ХV Міжнародна науково-практична

конференція «Розвиток підприємництва

як фактор росту національної економіки»

Кафедра математичного моделювання економічних систем

7-9  грудня 2016

X Міжнародна науково-практична

конференція «Моделювання  та прогнозування економічних процесів»

Кафедра міжнародної економіки

17 березня 2017

сертифікат конференції

XIII   Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 

Кафедра міжнародної економіки

12 квітня  2017

XIII  Міжнародна науково-практична конференція  студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

18 квітня 2017

XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»

Кафедра промислового маркетингу

17-18 квітня 2017

сертифікат конференції 

XI Всеукраїнська науково-практична конференція «В2В Маркетинг» 

Кафедра менеджменту

6 квітня 2017

сертифікат конференції

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

26 квітня 2017

сертифікат конференції

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій

Інформаційні листки, програми та матеріали конференцій 2016/2017 н.р.: 

 1. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки - 2016
 2. Моделювання та прогнозування економічних процесів - 2016
 3. Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2017   Збірник тез конференції
 4. Сучасні підходи до управління підприємством - 2017  Програма конференції Звіт з конференції
 5. International scientific and technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency- 2017
 6. "B2B МАРКЕТИНГ"-2017  Программа конференції Збірник тез конференції "В2В Маркетинг" 
 7. Всеукраїнське кейс-змагання з маркетингу "Rising Industrial Marketing Stars"  
 8. Ефективність інженерних рішень в приладобудуванні
 9. Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління - 2017  Інфоліст Звіт з проведення Збірник конференції-2017  Фотозвіт з конференції 
 10. Круглий стіл "Як прискорити розвиток галузей хай-тек в умовах технопарків" 

 

 


План заходів на 2015/2016 навчальний рік

План конференцій ФММ на 2015-2016 навчальний рік (плакат) 

План конференцій та семінарів ФММ НТУУ "КПІ" на 2016 календарний рік

 

План конференцій факультету менеджменту та маркетингу на 2015-2016 н.р.

Кафедра економіки і підприємництва

25 листопада 2015

ХІV Міжнародна науково-практична

конференція «Розвиток підприємництва

як фактор росту національної економіки»

Кафедра математичного моделювання економічних систем

2-4 грудня 2015

IX Міжнародна науково-практична

конференція «Моделювання  та прогнозування економічних процесів»

Кафедра міжнародної економіки

10-11 березня 2016

XII   Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»

Кафедра міжнародної економіки

15 березня 2016

XII  Міжнародна науково-практична конференція  студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

Наукове товариство студентів та аспірантів ФММ

6-7 квітня 2016

XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління»

Кафедра промислового маркетингу

14-15 квітня 2016

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «В2В Маркетинг»

Кафедра менеджменту

28 квітня 2016

VII Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделювання та прогнозування економічних процесів - 2015  

B2B-МАРКЕТИНГ - 2016 (детальнішеB2B_програма  Збірник конференції В2В-Маркетинг-2016 ЗВІТ 

Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2016 Збірник тез конференції-2016 

Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій -2016

Сучасні підходи до управління підприємством -  2016   Збірник праць конференції-2016 збірник-вимоги Програма  Звіт

Ефективність інжеренних рішень у приладобудуванні- 2016

Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління -2016  збірник тез   

 

  Кейс-змагання:

 

Кафедра промислового маркетингу

15 квітня 2016

X Всеукраїнське студентське кейс-змагання з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars»

Keys_Info_list - 2016.pdf     case.zip

 

 

 

 

 


План заходів на 2014-2015 навчальний рік

План конференцій ФММ на 2014-2015 навчальний рік

Информаційні листи та звіти конференцій 2015 року: 

 1. Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2015  First call for papers   повідомлення МНТС-2015 Збірник тез конференції-2015
 2. Конференція з промислового маркетингу "B2B МАРКЕТИНГ" -  2015   Programa В2В-marketing 2015 Обкладенка збірника тез  Збірник тез доповідей-2015
 3. Всеукраїнське кейс-змагання з промислового маркетингу "Rising Industrial Marketing Stars" - 2015  Programma_case 2015 Кейс-змагання 2015 - звіт фото учасників замагання
 4. "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління" - 2015  Конференція ФММ -Звіт 2015
 5. "Сучасні підходи до управління підприємством" - 2015   програма-2015  звіт  фото

  


 

План заходів на 2013-2014 навчальний рік

 План конференцій та семінарів ФММ на 2014 рік

 

 

 

Информаційні листи та збірники тез конференцій 2014 року: 

1. "В2В - МАРКЕТИНГ" - 2014 Програма конференції -2014

2. "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність" - 2014  Збірник тез конференції -2014

3. "Сучасні підходи до управління підприємством" - 2014

4. "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" - 2014 (ukr)  (eng) 

5. "Моделювання та прогнозування економічних процесів"  - 2014 

6. "Ефективність інженерних рішень в прилодобудуванні"2014 - ua -eng

7. "Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління"- 2014

 


Конференції та семінари по рокам:  

2013

2011

 


 

Збірники тез конференцій ФММ до 2014 року: 

Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2013

"В2В МАРКЕТИНГ" - 2013

Міжнародне науково-технічне співробітництво - 2012

 Фотографії з конференцій: