Кафедра міжнародної економіки

Завідувач кафедри
Гавриш Олег Анатолійович
доктор технічний наук, професор
тел.: (044) 204-98-60
e-mail: fmm_kme@kpi.ua

Секретар кафедри
Грінько Ірина Миколаївна
тел.: (044) 204-98-60

www.ied.kpi.ua

Кафедра міжнародної економіки бере свій початок з 1937 року, коли виникла потреба в поглибленні організаційно-економічної підготовки інженерів. Тоді кафедра мала назву кафедра організації виробництва та економіки промисловості. У різні часи кафедру очолювали: І.Е. Розенберг, Е.М. Балакін, М.М. Лич, В.Ф. Шудра, А.Е. Розенплентер, В.Г. Герасимчук, О.А. Гавриш. 1 липня 2002 року у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міжнародна економіка» кафедра економіки та організації машинобудівного виробництва перейменована на кафедру міжнародної економіки.

Науково-педагогічна діяльність кафедри здійснюється у двох напрямах: перший — це забезпечення економічної складової у підготовці інженерів на технічних факультетах (базові дисципліни: основи економічної теорії, економіка та організація виробництва), другий — підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів з міжнародної економіки.

Кафедра міжнародної економіки готує бакалаврів та магістрів:

  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
  • Спеціальність – 051 Економіка
  • Спеціалізація – Міжнародна економіка


Філія кафедри в УКРТЕЛЕКОМІ