Науково-дослідна лабораторія менеджменту

Анкудович 			Тамара Єрмінінгельдівна

Завідувач науково-дослідною лабораторією менеджменту
Анкудович Тамара Єрмінінгельдівна
кандидат технічних наук
тел.: (044) 204-91-42
e-mail: ndlfmm@kpi.in.ua

Вчений секретар
Жуковська Ольга Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
тел.: (044) 204-98-59, (044) 204-80-27

http://mses.kpi.ua

Науково-дослідна лабораторія менеджменту була створена у 1992 році за рішенням Кабінету Міністрів України з метою розробки сучасних методів і моделей управління економічними процесами.
З 2001 року лабораторію очолює Анкудович Тамара Єрмінінгельдівна — кандидат технічних наук, автор понад 30 наукових праць та монографій.

Роботи виконуються за рахунок коштів державного бюджету, на замовлення державних органів України та на замовлення зовнішніх організацій.
Важливими результатами виконаних науково-дослідних робіт є їх новизна і практичне використання.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 3 професора,10 доцентів, 2 старших викладача, 4 асистента.