Кафедра ММЕС

Капустян 			Володимир Омелянович

Завідувач кафедри
Капустян Володимир Омелянович
доктор фізико-математичних наук, професор
тел.: (044) 204-98-59
e-mail: kafedra@mses.kpi.ua

Вчений секретар
Жуковська Ольга Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
тел.: (044) 204-98-59, (044) 204-80-27

http://mses.kpi.ua

Кафедра математичного моделювання економічних систем заснована у 1991 році в результаті плідної співпраці Київського політехнічного інституту з Інститутом кібернетики НАН України.


Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Економічна кібернетика”, яка дає фундаментальну освіту з економіки, математичних та інформаційних технологій.

Навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
• бакалаврів за напрямом «Міжнародна економіка» (6.030503);
• спеціаліст (термін підготовки 1,5 роки);

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 3 професора,10 доцентів, 2 старших викладача, 4 асистента.