Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

Завідувач кафедри
Крейдич Ірина Миколаївна
доктор економічних наук, професор
тел.: (044) 204-98-58
e-mail: ktpe@ukr.net

http://ktpe.kpi.ua

Кафедра теоретичної та прикладної економіки створена у 1992 році у складі факультету менеджменту та маркетингу. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Крейдич Ірина Миколаївна.

Крейдич І.М. – голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.002.23 на факультеті менеджменту та маркетингу в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут”, член спеціалізованої вченої ради Д 26.063.01 в ПВНЗ „Європейський університет”, член редакційної колегії Збірника наукових праць „Економічний вісник НТУУ „КПІ”. Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

На кафедрі працюють 14 висококваліфікованих викладачів: доктор економічних наук, професор І.М. Крейдич, доктор економічних наук, професор Н.В. Семенченко, доктор економічних наук, професор О.І. Іляш; кандидати наук, доценти: М.М. Дученко, Ю.О. Єрешко, О.В. Іваницька, Т.П. Лободзинська, Т.В. Павленко, Н.В. Рощина, О.А. Шевчук; старші викладачі, кандидати наук: Л.С. Борданова, Є.А. Удовицька, Т.В. Обелець, асистент кафедри, кандидат наук О.С. Харченко.

Головними напрямами наукової роботи кафедри є: аналіз і дослідження проблем та особливостей державного регулювання економіки в умовах ринку; формування та реалізації на підприємствах усіх форм власності економічної політики, методів управління розвитком науки і техніки, моделювання систем і процесів та їх оптимізація в кредитно-фінансовій сфері виробництва, розвиток людського капіталу підприємства.

Викладачі кафедри є членами Вченої та методичної рад Університету, рад факультетів, ДЕК та Вчених рад по захисту дисертацій тощо, а також їх залучають на експертну та консультаційну роботу в державні структури.

З 2017 року кафедрою здійснюватиметься підготовка фахівців за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці». Це порівняно новий напрям підготовки, який належить до спеціальності “Економіка”, та за умов ринкової моделі економіки є досить престижною та вельми дефіцитною спеціальністю. Пояснюється це тим, що попит на таких фахівців щороку зростає, адже ефективна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від налагодженої роботи команди співробітників, яку покликаний забезпечити спеціаліст з управління персоналом. Слід зазначити, що функції менеджера персоналу значно розширилися (крім традиційного кадрового діловодства тепер він займається ще й моделюванням робочих місць, розвитком і мотивацією персоналу), а також підвищився його статус (сучасні менеджери з персоналу входять до складу вищого керівництва компаній і беруть участь у стратегічному управлінні бізнесом). Такі зміни пояснюються тим, що роботодавці переглянули своє ставлення до персоналу в цілому, який тепер визнається однією із головних конкурентних переваг компаній на ринку.

Студенти будуть вивчати кадрове діловодство; матеріальну і нематеріальну мотивацію праці; законодавчо-нормативне і правове регулювання трудових відносин; прогресивні інформаційні HR-технології (HRM, Web-tutor, SharePoint); кадрову політику та стратегії управління персоналом; кадрове планування і маркетинг персоналу; рекрутинг, оцінку, аудит, контролінг та облік персоналу; коучинг, як побудувати ділову кар’єру і професійну підтримку персоналу; норми поведінки і формування корпоративної культури компаній.

Унікальність фахівців даної спеціальності ще й в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, тому перспективи працевлаштування у випускників спеціалізації “Управління персоналом та економіка праці” досить широкі. Більше того, маючи достатні знання і навички, глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, фахівці з управління персоналом та економіки праці можуть займатися власним бізнесом, а магістри цієї кваліфікації можуть працювати ще й викладачами вищих та професійних навчальних закладів.

Випускники матимуть можливість працювати керівниками HR-відділів: із соціального розвитку компанії, з корпоративного PR; фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства: хедхантер, аналітик ринку праці, експерт з тімбілдінгу; агентами із зайнятості та трудових контактів; менеджерами: HR-менеджер, коучер, тренінг-менеджер; фахівцями із соціального захисту населення.