Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

 

Перелік спеціальностей 2015 року, за яким відбувається підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем (PhD) на факультеті менеджменту та маркетингу :

 

  • 051 Економіка 
  • 073 Менеджмент 
  • 075 Маркетинг 

 

Перелік спеціальностей, за яким відбувається підготовка наукових кадрів (кандидатів наук) на факультеті менеджменту та маркетингу до 2015 року :

 

  • 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічних вчень»;
  • 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»;
  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»;
  • 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»;
  • 01.05.04 «Системний аналіз та теорія прийняття рішень».

 

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ ПО КАФЕДРАХ ФММ

Кафедра міжнародної економіки  

Кафедра менеджменту 

Кафедра промислового маркетингу 

Кафедра економіки і підприємництва 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки 

Кафедра математичного моделювання економічних систем

 ________________________________________________________________________________________________

З питань вступу до аспірантури звертатися на профільні кафедри факультету або до заступника декана з наукової роботи.

 

Офіційна інформація щодо правил прийму та навчання на сайті відділу аспірантури та докторантури університету.

 

 

Нормативно-правова база навчання в аспірантурі (докторантурі) та захисту дисертаційних робіт

 

 

Права та обов'язки аспірантів, що навчаються на денній та заочній формі навчання: сторінка 1  сторінка 2  сторінка 3

 

 

Про теми докторських (кандидатських) дисертацій: Про теми дисертаційних робіт 

 

 

Аттестація аспітантів факультету проводиться двічі на рік на кафедрах факультету та на міжкафедральному семінарі-аттестації.