Перевод та поновлення

 


 
1. Перевод та поновлення на факультеті менеджсменту та маркетингу у
2011-2012 році здійснюється виключно на контрактній основі:
 
*на денну форму навчання на ІІ – ІVкурси за напрямком підготовки:
 
«Менеджмент організацій»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент інноваційної діяльності»,
«Міжнародна економіка»,
«Економіка підприємства»,
«Маркетинг»,
«Економічна кібернетика»;
 
**навчання без відриву від виробництва (заочна форма) ІІ-IV курси –
 
за напрямком підготовки:
«Міжнародна економіка»,
«Маркетинг»,
«Економіка підприємництва»;
 
**на ІІ курс за напрямком підготовки:
 
«Економічна кібернетика»;
 
Більш детальніша інформація знаходиться на умови переводу та поновлення