Форми навчання

Форми навчання, за якими відбувається підготовка на факультеті менеджменту та маркетингу:

  • денна;
  • без відриву від виробництва (заочна форма);
  • друга (паралельна) освіта.

 

Денна форма навчання

Основна форма — денне навчання (стаціонар). У відповідності з держзамовленням для тих абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити (ЗНО), навчання безкоштовне. Крім того, існує платна форма навчання. Абітурієнти, які успішно здали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом, мають можливість навчатись на денній формі за контрактною системою з умовою відшкодування вартості навчання.

 

Без відриву від виробництва

Навчання без відриву від виробництва (колишня заочна форма навчання) відбувається на конкурсній основі за всіма спеціальностями, які акредитовані на факультеті, за кошти державного бюджету, а також кошти юридичних та фізичних осіб. За умови обрання такої форми навчання студент має можливість одночасно і працювати, і отримувати вищу освіту.

 

Друга освіта

За останні роки набула великої популярності платна форма навчання з метою отримання другої освіти, яку започаткував факультет. Саме для тих, хто вже здобув технічну освіту чи ще не закінчив навчання за технічною спеціальністю, але бажає отримати знання з економіки чи менеджменту, було створено відділення другої освіти, де навчаються як студенти технічних спеціальностей НТУУ «КПІ», так і фахівці, які вже мають досвід роботи на підприємствах, в організаціях і бажають поповнити свої знання та отримати диплом про відповідну освіту.