Форми навчання

 

 

Аспіранти

 

Для громадян України 

Підготовка в аспірантурі громадян України здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України — за державним замовленням для роботи у державному секторі національної економіки;
  • коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах національної економіки.
 

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 
 

Для іноземців

Підготовка в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства відбувається на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

Вартість навчання можна уточнити у відділі аспірантури та докторантури університету: http://aspirantura.kpi.ua/

 

Терміни навчання за програмою підготовки PhD - 4 роки:

Терміни навчання за програмою підготовки кандидата економічних наук:   3  роки - денна форма навчання; 4 роки - заочна форма навчання.  

 

Здобувачі 

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі — здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.


Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.