Розклад занять

Денна форма навчання

Початок занять – 1 вересня.

Навчання проводяться за 2-ма семестрами.

Сесії:

  • Зимова сесія: друга половина січня.
  • Літня сесія: червень.

Державна атестація: червень.

Канікули — 62 календарних днів (2 місяці)

Поточний контроль знань систематично проводиться під час проведення семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних занять протягом семестру.

Розклад занять:

 

Заочна форма навчання

Згідно «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ“: 8.2. Особливості організації навчального процесу за формами навчання без відриву від виробництва» на факультеті менеджменту та маркетингу є заочна форма навчання по всім напрямкам підготовки та спеціальностям.

Прийом на заочну (вечірню) форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому. Особи, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною (вечірньою) формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.

При навчанні без відриву від виробництва нормативний термін бакалаврської підготовки становить 4,5 року, а терміни підготовки спеціалістів і магістрів такі самі, як при очній формі навчання.