Наукові гуртки

Кафедра менеджменту

«Менеджмент підприємства»

 доц.Савчук Л.М.

«Управління інноваційною діяльністю»

проф. Смоляр Л.Г.

«Управління персоналом»

проф. Довгань Л.Є.

«Логістичний менеджмент»

доц. Корж М.А.

 

Кафедра промислового маркетингу

Маркетингові дослідження

Проф. Солнцев С.О.,ст. викл. Черненко О.В.

Промисловий маркетинг

Доц. Зозульов О.В., ас.Царьова Т.О.

Інноваційний маркетинг та маркетинг високих технологій

Доц. Кубишина Н.С., ас. Гребньов Г.М.

Рекламна діяльність

Доц. Діброва Т.Г., ст. викл. Лебеденко М.С.

Міжнародний маркетинг

Доц. Співаковська Т.В.

 

Кафедра міжнародної економіки

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України

Проф. Гавриш О.А., доц. Войтко С.В.

Організаційно-управлінський механізм розвитку підприємницької діяльності

 

Проф. Гавриш О.А.

Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності в умовах глобалізації

Доц. Войтко С.В.

Механізм інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології, науковий керівник

Проф. Герасимчук В.Г.

 

Міжнародна інноваційна діяльність України: регіональні аспекти

Проф. Стеченко Д.М.

Банківська діяльність: оцінка ринкової вартості, забезпечення фінансової стійкості

Проф. Кочетков В.М.

Розбудова страхового ринку України в умовах світових інтеграційних процесів

 

Доц. Охріменко О.О.

 

Кафедра економіки і підприємництва

Економіка і організація хімічної промисловості України

доц. Підлісна О.А., ст. викл. Ткаченко Т.П.

Стратег.

доц. Хринюк О.С.

Фінансист

доц. Хринюк О.С.

 

 

 


* Перелік кружків може змінюватися. За уточненнями звертатися на профільну кафедру