Наукові теми

Напрями наукових досліджень факультету менеджменту та маркетингу

 

Напрям факультету

Актуальні проблеми економіки і управління

Кафедри:

 

1.     

Менеджменту

Управління інноваційною діяльністю в умовах економіки знань

Управління діяльністю промислових підприємств в умовах нестабільного середовища

2.     

Промислового маркетингу

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств

3.     

Економіки і підприємництва

Теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки

4.     

Теоретичної і прикладної економіки

Глобальна парадигма формування промислового потенціалу: імперативи становлення та розвитку

5.     

Міжнародної економіки

Міжнародне науково-технічне співробітництво

6.     

Математичного моделювання економічних систем

Теорія управління та інформаційні технології у формуванні стратегії розвитку економічних систем

НДЛ менеджменту

Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку національної економіки України

 
У відповідності до зазначених напрямів наукових досліджень на факультеті виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми.

 

Наукові теми, що виконувались на факультеті