Сфери наукових інтересів дослідників ФММ

Напрямок

Спеціаліст

Контактна адреса

Теорія та практика менеджменту; інноваційні процеси економіки; технології машинобудування; міжнародне науково-технічне співробітництво

Декан ФММ, зав. кафедрою міжнародної економіки, д. т. н., проф. Гавриш Олег Анатолійович

dekan_fmm@kpi.ua

Економічна ефективність патентування наукових розробок

Маркетингові дослідження, математична статистика

Зав. кафедри промислового маркетингу д. ф.-м. н., проф. Солнцев Сергій Олексійович

serge_lloret@hotmail.com

 

Промисловий маркетинг, поведінка споживачів

Заст. декана з наукової роботи, доцент кафедри промислового маркетингу, к. е. н., доц. Зозульов Олександр Вікторович

o.zozulyov@kpi.ua

Маркетингова інноваційна політика

Заст. зав. кафедрою промислового маркетингу, к. е. н., доц. Кубишина Надія Сергіївна

nadezdaku@ukr.net

 

Сталий розвиток як парадигма трансформаційних та інтеграційних процесів в умовах глобалізації; механізм інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології; стратегічне управління підприєм- ством; промисловий маркетинг; міжнародне науково-технічне співробітництво

Д.е.н., проф. Герасимчук Василь Гнатович

 

gerasimchuk@kpi.ua

Проблеми регіональної економіки та управління; інтеграційні процеси в економіці

Д. е. н., проф. Стеченко Дмитро Миколайович

Sdm37@yandex.ru

 

 

Банківська діяльність: аналіз, управління фінансовою стійкістю, оцінка ринкової вартості

Д. е. н., проф. Кочетков Володимир Миколайович

MUF_kafedra@i.ua

 

 

Ринок страхових послуг

д. е. н., доц. Охріменко Оксана Онуфріївна

goth12@mail.ru

 

Міжнародна економіка, регіональна економіка, інноваційно-інвестиційна складова національної економіки, економіка енергетики

Зав. кафедрою менеджменту, д. е. н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна

dervikvik@mail.ru

 

 

Менеджмент організації (планування стратегічних змін, створення оптимальних організаційних структур, управління персоналом).

Заст. зав. кафедрою менеджменту к. е. н., проф.
Довгань Людмила Євгеніївна

dovganle@gmail.com

Стратегічне управління інноваційним розвитком, між фірмові мережні взаємозв’язки, інноваційні кластери

Професор кафедри менеджменту, к. е. н. Смоляр Любов Гаврилівна

smoliar@iuf.kpi.ua

 

Маркетингова діяльність підприємств, маркетинг інновацій, маркетинг персоналу, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та цінова політика підприємств, стратегічне управління економічним розвитком

Д. е. н., проф. Шульгіна Людмила Михайлівна

shulm@ukr.net

Математичне моделювання та програмне забезпечення підприємницької діяльності, моделювання економічних процесів

Зав. кафедрою математичного моделювання економічних систем, д. ф.-м. н., проф. Капустян Володимир Омелянович

fmm_kmmes@kpi.ua

Інституціональні аспекти управління національною економікою

Зав. кафедрою економіки і підприємництва, к. е. н., проф. Круш Петр Васильевич.

fmm_kep@kpi.ua

Актуальні макроекономічні питання розвитку держави

Зав. кафедрою теоретичної та прикладноїекономіки, д. е. н., проф. Яловий Гаррі Кирилович

fmm_ktpe@kpi.ua