Структура НТСА ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Загальні збори НТСА «КПІ ім. Сікоського »

Загальні збори НТСА ФММ

Голова НТСА ФММ

Потапова Вікторія

pvp.pvp.998@gmail.com

068-609-60-25

Заступник НТСА ФММ

Юденко Аліна

alinayudenko5@gmail.com

099-114-32-75

 

Вчений секретар НТСА ФММ

Кузьміна Вероніка Сергіївна

nikakuzmina12 @gmail.com

096-224-88-33

Відповідальні за наукову діяльність по кафедрах

Економіки і підприємництва

Мацун Ольга Володимирівна

olyamatsun@gmail. com

098-538-41-30

Промислового маркетингу

Ванжа Вікторія Євгенівна

vanzha.vika@ukr.net

050-714-28-26

 

Математичного моделювання економічних систем

Костенко Інна Олександрівна

innakostenko1999 @gmail.com

066-636-65-60

 

Логістики

Кравчук Юлія Геннадіївна

juliakrav27@gmail. com

096-224-88-33

 

Менеджменту

Пісцо Євгенія Сергіївна
janapistso@gmai.com

068-845-17-81

 

Теоретичної та прикладної економіки

Зробок Олексій Олегович

zrobok.alex@gmail. com

068-244-06-75

 

Міжнародної економіки

Краєвський Ростислав Романович

rossckray@gmail.com

096-043-31-17

 

 

 

 Струтура НТСА факультету менеджменту та маркетингу у 2018/2019 навчальному році: НТСА-ФММ-2018.pdf

 

 Струтура НТСА факультету менеджменту та маркетингу у 2017/2018 навчальному році: НТСА-ФММ-2017.pdf 

 

Струтура НТСА факультету менеджменту та маркетингу у 2016/2017 навчальному році:  

НТСА-ФММ-2016.pdf  НТСА-ФММ-2017.pdf 

 

Струтура НТСА факультету менеджменту та маркетингу у 2015/2016 навчальному році:  НТСА-ФММ-2015.pdf