03 травня 2023 р. o 13:00 відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент ОНП «Менеджмент» здобувачки
Манорик Ганни Олександрівни на тему: «Управління логістичним забезпеченням системи електронної комерції промислових підприємств» у разовій спеціалізованій вченій раді
ДФ 26.002.19.

Науковий керівник: декан факультету менеджменту та маркетингу, д.е.н., проф. Кравченко М.О.

Голова ради: д.е.н., проф. Бояринова К.О., зав. кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Члени ради:

1) д.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М., професора кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);

2) к.е.н., доцент Луценко І.С., доцента кафедри менеджменту підприємств Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);

3) д.е.н., проф. Бабенко В.О., професора кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.В. Каразіна (офіційний опонент);

4) д.е.н., проф. Резнік Н.П., професора кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України (офіційний опонент).

Пряма трансляція заходи відбувалась на офіційному youtube-каналі «КПІ Медіа»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5NByUcaAvYN-FHLzm-nKnhvxYISr7V0

Вітаємо Ганну Олександрівну з захистом та бажаємо успіхів в майбутніх починаннях!

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI