Рейтингування НПП

Усі науково-педагогічні працівники факультету – завідувачі кафедр, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти – щорічно підлягають рейтинговому оцінюванню.

Організацію проведення, методику розрахунку, оприлюднення та використання рейтингів науково-педагогічних працівників  визначає Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Рейтингування НПП є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу в Університеті і здійснюється з метою:

  • мотивування НПП щодо підвищення ефективності та результативності їх професійної діяльності;
  • забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності як окремих НПП, так і структурних підрозділів Університету в цілому;
  • забезпечення здорової конкуренції між НПП та стимулювання їх професійної діяльності;
  • забезпечення трансформації Університету до дослідницького закладу вищої освіти світового рівня.

Рейтингування НПП здійснюється за трьома складовими:

  • Навчально-методична робота
  • Науково-інноваційна робота
  • Організаційно-виховна робота

Норми бального оцінювання періодично переглядаються Робочою групою з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників, яка створюється наказом (розпорядженням) по університету, результати роботи якої обговорюються на Методичній раді Університету.

Інформацію для рейтингування кожен НПП зобов’язаний доброчесно та своєчасно вносити в модулі «Рейтинг НПП» персонального кабінету НПП АІС «Електронний кампус». За достовірність внесеної інформації НПП несе персональну відповідальність.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI