Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає оволодіння теоретичними знаннями, отримання практичних умінь та навичок, що надають можливість випускнику виконувати професійні завдання в межах отриманої спеціальності.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на факультеті менеджменту та маркетингу запроваджені наступні освітні програми

Факультетські (фахові) каталоги зазвичай формуються для кожної освітньої програми з метою розширення або поглиблення компетентностей за певним напрямом, але здобувачі мають можливість обирати дисципліни із інших
Ф-каталогів, формуючи таким чином власну траєкторію навчання.

Нижче наведено перелік Ф-каталогів за освітніми програмами ФММ⬇

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI