Сертифікатні програми

Організаційно-методичні питання запровадження та реалізації сертифікатних програм визначаються Положенням про сертифікатні програми Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» .

Сертифікатні програми впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського як профілізаційна складова або доповнення до освітніх програм, що реалізуються в Університеті, для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти Університету та зовнішніх слухачів, поглиблення професійних компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку праці та високотехнологічного бізнесу.

На ФММ запроваджені і реалізуються такі сертифікатні програми ⬇

Детальна інформація про наведені спеціальності та освітні програми на сайтах кафедр факультету. 

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI