Дослідження

На факультеті функціонує наукова школа «Економіка та управління підприємствами» (науковий керівник – заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Гавриш О. А.).

Науковцями виконуються дослідження в межах напрямів роботи наукових груп факультету:
ФММ-01 «Механізми розвитку промислових підприємств», науковий керівник заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович

ФММ-02 «Моделювання динаміки економічних процесів», науковий керівник д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович

ФММ-03 «Маркетингові дослідження та комерціалізація інновацій», науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Солнцев Сергій Олексійович

ФММ-04 «Промисловий маркетинг, технологічний аудит і маркетинг стартап-проєктів», науковий керівник к.е.н., проф. Зозульов Олександр Вікторович

ФММ-05 «Цифрова трансформація маркетингової діяльності», науковий керівник к.е.н., доц. Писаренко Наталія Леонідівна

ФММ-06 «Менеджмент міжнародних форм бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах цифровізації та інформатизаціїї», науковий керівник д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна

ФММ-07 «Менеджмент cтійкого інноваційного розвитку підприємств в неоіндустріальній економіці», науковий керівник д.е.н., проф. Кравченко Марина Олегівна

ФММ-08 «Формування промислового потенціалу», науковий керівник д.е.н., проф. Крейдич Ірина Миколаївна

ФММ-09 «Моделювання поведінки складних соціально-економічних систем», науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Капустян Володимир Омелянович

ФММ-10 «Діагностика макро- та мікропрцесів економічних систем», науковий керівник д.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївна

ФММ-11 «Засади управління та регулювання національною економікою та її суб’єктами», науковий керівник к.е.н., проф. Круш Петро Васильович

У відповідності до зазначених напрямів наукових досліджень виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми, а також міжнародні науково-дослідницькі та освітні проєкти.

Викладачі факультету є переможцями конкурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського у номінаціях “Викладач-дослідник”, “Молодий викладач-дослідник”, “Лідер з наукових досягнень студентів”, Всеукраїнського конкурсу Ф. Котлера для молодих викладачів, Всеукраїнського конкурсу методичного забезпечення до напряму «Маркетинг» (CEUME), програми розвитку молодих викладачів JFDP (Junior Faculty Development Program) відділу навчальних і культурних справ Державного департаменту США, Всеукраїнського конкурсу методологічної підтримки бізнес-дисциплін Міжнародного Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) та Центру інновацій і розвитку та багатьох інших, є активними учасниками громадських об’єднань управлінського спрямування.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI