Міжнародні заходи

Факультет менеджменту та маркетингу є організатором та учасником низки міжнародних заходів, спрямованих на поглиблення співпраці з міжнародними партнерами, як у науковій, так і в освітній діяльності.

Співпраця з Альянсом GISU

Міжнародні літні та осінні школи – ще одна традиція ФММ

Літня школа

У період 22-27 травня 2023 року кафедрою менеджменту підприємств спільно з факультетом інжинірингового менеджменту Познанського університету технологій (Республіка Польща) організовано Міжнародну літню школу «Стійкий розвиток в логістиці та управлінні ланцюгами постачання»

До участі в літній школі долучились студенти з різних країн: Польщі, України, Грузії, Китаю, В’єтнаму, Камбоджі та Лівану.

 

Теми лекцій, представлених викладачами з Польщі та України:

 • Чи ви готові до стійких рішень? Методи оцінки та розвитку готовності
 • Як багато зеленого в “зелених” складах?
 • Перфоманс-маркетинг в управлінні сталими ланцюгами постачання
 • Оптимізація логістичних завдань з Solver Add-in для більш екологічного майбутнього
 • Стійка логістика і транспорт: виклики і перспективи
 • Правила 6R для проектування нового стійкого і інноваційного продукту
 • Етика і стійкість в управлінні ланцюгами постачання
 • Обов’язки персоналу в логістичній системі управління відходами для циркулярної економіки
 • Теорія з обмежень як інструмент вдосконалення сталого ланцюга постачання: виклики і можливості
 • Екологізація розвитку підприємства на основі концепції зеленої логістики

Осіння школа

У період 23-30 листопада 2023 року Кафедрою економічної кібернетики спільно з Університетом Миколи Коперника в Торуні (Польща), Університетом економіки в Бидгощі (Польща), Університетом Барі Альдо Моро (Італія), Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна) організовано Міжнародну осінню школу «Моделювання, аналіз даних та цифрові технології в економічних дослідженнях»

Для участі в міжнародній осінній школі зареєструвалось майже 200 учасників з України, Польщі та Китаю.

Теми лекцій, представлених викладачами з Польщі, Італії та України:

 • Економічне прогнозування – методологія та програмне забезпечення.
 • Візуалізація даних: базові принципи та сучасні інструменти.
 • Застосування машинного навчання для досліджень в економіці.
 • Cучасні моделі прогнозування цін на електроенергію.
 • Моделювання ірраціональної поведінки економічних агентів Modelling the Irrational Behavior of Economic Agents
 • Усереднені байєсівські моделі – теорія, пакети Gretl та емпіричні дослідження.
 • Можливості імітаційного моделювання для дослідження економічних систем.
 • Моделювання динамічних економічних систем.
 • Методологія дослідження подій: оцінка впливу події на фінансові ринки.
 • Аналіз фінансових мереж: інструменти оцінки ризиків.
 • Підходи до створення кредитскорингових моделей.
 • Глобальні економічні кризи, спричинені російською війною в Україні
 • Методологія оцінювання макроекономічних дисбалансів у країних ЄС та Україні.
 • Застосування статистичних методів для визначення впливу війни в Україні на продовольчу безпеку країн ЄС.
 • Використання системи управління проєктами Redmine у діяльності кафедри.
 • Аналітичне моделювання економічних результатів діяльності підприємств із застосуванням моделей кейнсіанського та неокласичного типів

Постійно діючі міжнародні семінари

У 2021 році кафедрою промислового маркетингу спільно з кафедрою дослідження поведінки споживачів інституту менеджменту Варшавської школи економіки (Польща) та кафедрою менеджменту підприємництва та інновацій Технічного університету Берліна (Німеччина) було започатковано постійно діючий міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Обговорення результатів наукових досліджень здобувачів наукового ступеня», де аспіранти ФММ та університетів-партнерів представляють результати своїх наукових досліджень. До обговорення та дискусій долучаються як аспіранти, так і науковці усіх університетів-учасників та надають цінні поради та рекомендації майбутнім докторам філософії у щодо їх подальших досліджень.

Черговий міжнародний семінар відбувся 21 березня 2024 року. З деталями заходу можна ознайомитись тут: https://www.facebook.com/share/p/V1AFFd2BxH3TE9u9/

Міжнародні круглі столи

16 червня 2022 року на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Війна в Україні: наслідки для світової економіки».

Метою заходу було обговорення поточної ситуації та її наслідків для світового співтовариства, а також поглиблення співпраці між факультетом менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та зарубіжними університетами-партнерами в рамках діючих угод про взаєморозуміння та співпрацю. В міжнародному круглому столі взяли участь 79 учасників з різних країн, зокрема Німеччини, Норвегії, Польщі, Чехії, Боснії та Герцеговини, Туреччини, США та України.

На круглому столі обговорювалась низка важливих питань в рамках загальної теми, які стосувались:

 • глобальної продовольчої та енергетичної безпеки,
 • міграції та скорочення населення України,
 • особливостей освітнього процесу в умовах війни,
 • інструментів та заходів відбудови та відновлення країни,
 • подальшого інноваційного та технологічного розвитку України та світу

Іноземні лектори

Одним з важливих елементів інтернаціоналізації факультету є залучення іноземних лекторів до викладання.

У 2022 році на ФММ працював іноземний лектор – професор Ферас Мусіллі (США), який отримав ступінь магістра з Інженерія комп’ютерних наук з Університету Джона Гопкінса та ступінь доктора філософії з права Школи права Техаського університету, є партнером-засновником юридичної компанії Lloyd & Mousilli та регулярно консультує бізнес-клієнтів з низки питань технологічного права.

Для студентів ФММ 8.12.2021 року він проводив лекцію з дисципліни «Розробка стартап-проектів» на тему «Юридичні засади діяльності стартап-компаній». У весняному семестрі 2021-2022 навчального року він працював зі студентами кафедри міжнародної економіки в рамках дисципліни «Управління міжнародними бізнес-проектами. Індустрія 4.0».

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI