Вступ до магістратури

Факультет менеджменту та маркетингу запрошує іноземних громадян на навчання українською мовою для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за такими спеціальностями:

051 Економіка

Освітньо-професійні програми:

 • Економічна кібернетика;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка бізнес-підприємства;

073 Менеджмент

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування.

075 Маркетинг

Освітньо-професійні програми:

 • Промисловий маркетинг.

Підготовка іноземних громадян для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти англійською мовою здійснюється за спеціальністю:

051 Економіка

 Освітньо-професійна програма:

 • Міжнародна економіка.

073 Менеджмент

 Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування;
 • Менеджмент міжнародного бізнесу.

Тривалість навчання: 1 рік і 4 місяці.

Прийом іноземних громадян на 5 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
 • успішного проходження вступного випробування;
 • запрошення університету.

Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Видача запрошень на навчання відбувається з 1 травня по 15 вересня.

Строки подачі документів – з 20 червня до 11 жовтня.

Початок навчання з 1 вересня.

Вступні випробування при прийомі на 5 курс проходять з:

 • іноземної мови;
 • спеціальності, на яку вступають;
 • додаткове вступне випробування (за умови ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю).

Для вступу на магістратуру іноземні абітурієнти звертаються до Центру міжнародної освіти (ЦМО) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

 1. заяву;
 2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в кількості по 2-а екземпляри кожного.


За більш детальною інформацією стосовно вступу на бакалаврат факультету менеджменту та маркетингу можна звертатись до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою:

03056, Україна, м. Київ, вул. Михайла Брайчевського, 5А (ст. назва: вул. Металістів, 5А).
Корпус 31, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Телефон:
+38 (044) 204-86-58
+38 (044) 204-86-59

ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://istudent.kpi.ua/ua/

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI