Міжнародна мобільність

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами [ЗУ «Про вищу освіту»]

Участь у програмах академічної мобільності може відбуватись як на конкурсній основі, так і за ініціативи здобувача

Програми академічної мобільності
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI