Навчальні плани

Навчальний план є нормативним документом Університету,який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестацій.

Навчальні плани складаються на основі відповідньої освітньої програми й графіка навчального процесу окремо для кожного РВО та форми здобуття ВО на весь термін навчання.

Навчальні плани можна знайти на сайтах кафедр і доступні за посиланнями нижче

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI