Про факультет

З метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також з урахуванням потреб національної економіки України у кваліфікованих управлінських кадрах, 31 березня 1992 року в Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») було засновано Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ).

Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал загальноуніверситетських кафедр економіки і організації виробництва та політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 рр.

До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.

Впродовж 1992–2002 років ФММ очолював його засновник, к. х. н., професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік АІН Віктор Дмитрович Нємцов. З 2002 по 2007 рік деканом був д. е. н., професор Василь Гнатович Герасимчук.

З 2007 року по червень 2021 року факультет очолював д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України Олег Анатолійович Гавриш.

З червня 2021 року по теперішній час факультет очолює д.е.н., професор Марина Олегівна Кравченко.
Сьогодні ФММ є одним з найпрестижніших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, відомим в Україні і далеко за її межами.

Він готує фахівців з економіки, маркетингу, менеджменту усіх рівнів вищої освіти: бакалаврів, магістрів і докторів філософії за десятьма освітніми програмами.

Підготовка здійснюється за двома напрямами: освітня і практична складові. Освітню складову забезпечують 26 докторів наук, 92 кандидати наук, а також 3 доктори філософії (PhD).

Практична складова забезпечена договорами з підприємствами, організаціями, установами України.

ФММ готує фахівців, яких потребує сучасний національний і міжнародний бізнес – лідерів з якісною економічною освітою висококваліфікованих фахівців-управлінців і фахівців-аналітиків.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI