Вступ до бакалаврату

Факультет менеджменту та маркетингу запрошує іноземних громадян на навчання українською мовою для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за такими спеціальностями:

051 Економіка

 Освітньо-професійні програми:

 • Економічна кібернетика;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка бізнес-підприємства.

073 Менеджмент

 Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування;

075 Маркетинг

Освітньо-професійні програми:

 • Промисловий маркетинг.

Підготовка іноземних громадян для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти англійською мовою здійснюється за спеціальністю:

051 Економіка

Освітньо-професійна програма:

 • Міжнародна економіка.

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців (4 н.р.)

Прийом іноземних громадян на 1 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
 • запрошення університету.

Видача запрошень на навчання відбувається з 1 травня по 15 вересня.

Строки подачі документів – з 1 липня до 15 жовтня.

Початок навчання з 1 вересня.

Вступні випробування  при прийомі на 1 курс проходять з таких дисциплін:

 • математика
 • економічна  географія
 • українська (або англійська) мова.

Строки проведення вступних випробувань – з 1 липня до 30 вересня.

Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс усіх форм навчання без співбесіди на конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.

Для вступу на бакалаврат іноземні абітурієнти звертаються до Центру міжнародної освіти (ЦМО) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

 1. заява;
 2. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові).

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в кількості по 2-а екземпляри кожного.

За більш детальною інформацією стосовно вступу на бакалаврат факультету менеджменту та маркетингу можна звертатись до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою:

03056, Україна, м. Київ, вул. Михайла Брайчевського, 5А (ст. назва: вул. Металістів, 5А).
Корпус 31, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Телефон:
+38 (044) 204-86-58
+38 (044) 204-86-59

ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://istudent.kpi.ua/ua/

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI