Загальноуніверситетський каталог

Загальноуніверситетський каталог

ЗУ-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлений дисциплінами за двома напрямами:

  1. Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку
  2. Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI