Вчена рада ФММ

Вчена рада ФММ є колегіальним органом управління факультетом, якому частину своїх повноважень делегує
Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До компетенцій Вченої ради факультету належать:

 • визначати перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;
 • ухвалювати плани і звіти факультету за напрямами;
 • затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • надавати рекомендації щодо обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників;
 • ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності факультету;
 • ухвалювати теми дисертаційних робіт;
 • оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів факультету;
 • надавати рекомендації щодо призначення персональних стипендій;
 • розглядати інші питання діяльності факультету та ухвалювати рішення.

Склад Вченої ради ФММ

Голова ради
Заступник голови ради
 • Савченко Сергій Миколайович – перший заступник декана,  заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент;
за посадою:
Виборні представники
від кафедр:
від факультету:
Керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників
Керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів та аспірантів
 • Бойко Денис Романович – голова профспілкового бюро ФММ;
Керівник органу студентського самоврядування
 • Деркач Вікторія Василівна – в.о. голови студентської Ради ФММ;
Виборний представник з числа студентів
 • Стеценко Іван Васильович – представник студентства, студент групи УЕ-21.

 

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI