Вчена рада ФММ

Вчена рада ФММ є колегіальним органом управління факультетом, якому частину своїх повноважень делегує Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До компетенцій Вченої ради факультету належать:

  • визначати перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;
  • ухвалювати плани і звіти факультету за напрямами;
  • затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • надавати рекомендації щодо обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників;
  • ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності факультету;
  • ухвалювати теми дисертаційних робіт;
  • оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів факультету;
  • надавати рекомендації щодо призначення персональних стипендій;
  • розглядати інші питання діяльності факультету та ухвалювати рішення.

Склад Вченої ради ФММ:

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI