Міжнародна діяльність

В умовах єдиного інформаційного світового простору міжнародна співпраця є каналом  сучасних наукових і освітніх  комунікацій.

 Основними напрямами міжнародної співпраці ФММ є:

  • надання освітніх послуг іноземним громадянам як в рамках освітніх програм, так і в межах освітніх проектів;
  • долучення студентів ФММ до міжнародних освітніх проектів, грантових програм, тренінгів і стажувань;
  •  надання можливості викладачам ФММ участі у міжнародних конференціях, тренінгах, стажуваннях;
  • формування інтернаціонального міжнародного середовища на базі ФММ;
  • надання можливості науковцям факультету публікування та участі у формуванні міжнародних наукових видань;
  • участь і виконання науковцями ФММ робіт в межах міжнародних наукових і освітніх проектів, консорціумів, команд;
  • долучення науковців ФММ до міжнародних експертних рад, дослідницьких центрів, організаційних і редакційних комітетів наукових видань

Міжнародний офіс

Формування міжнародної стратегії розвитку ФММ покладено на Міжнародний офіс при декані ФММ діє на підставі Положення про міжнародний офіс ФММ (рішення Вченої ради ФММ, протокол №4 від 24.11.08).


Інформація щодо освітніх програм факультету менеджменту та маркетингу для іноземців


Міжнародні проекти

На факультеті виконуються міжнародні проекти. Результатом здійснення міжнародних проектів є набуття ФММ рейтингових позицій у світовому науковому товаристві.


Освіта, стажування закордоном

Студенти факультету менеджменту та маркетингу мають можливість отримувати освіту в вищих навчальних закладах закордоном в межах міждержавних угод, міжуніверситетських угод, міжнародних проектів і програм, власної ініціативи. 

Щороку студенти ФММ беруть участь в освітніх, наукових, суспільно-орієнтованих заходах. Докладніше

Інформацію щодо нових конкурсів та програм можна отримати на сайті відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського, у відділі академічної мобільності студентів (м. Київ, вул. Металістів 5-а, корпус 31 КПІ ім. Ігоря Сікорського, каб. 1-13 та 1-14), у заступника декана ФММ з міжнародної діяльності.

Науково-педагогічний і адміністративний персонал ФММ має можливість стажування, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах світу відповідно до міждержавних, міжуніверситетських угод та міжфакультетських меморандумів. На підставі угод відкриваються конкурси для отримання персоналом ФММ можливості грантової участі у міжнародних заходах. Актуальну інформацію про відкриті конкурси програм обміну можна отримати на сайті відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського.  


ФММ у міжнародному освітньому просторі

За роки існування факультет підготував студентів з різних країн світу. З статистикою, правилами вступу іноземних громадян на факультет менеджменту та маркетингу, роботою підготовчого відділення для іноземних громадян тут

Факультет зосереджений на формуванні міжнародного інтернаціонального світогляду  науково-педагогічних працівників і майбутніх менеджерів, маркетологів, економістів. Інтернаціоналізація освіти – основний інструмент для досягнення поставленої мети. 

З 2016 року ФММ здійснює підготовку здобувачів вищої освіти як українською, так і англійською мовами. Англомовна підготовка освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється за напрямом «Економіка» (міжнародна економіка); для магістрів – за напрямами «Менеджмент» (менеджмент міжнародних проектів), «Економіка» (міжнародна економіка, економіка бізнес-підприємства), для докторів філософії – за напрямами «Економіка» і «Маркетинг».

За міжнародними програмами обміну ФММ приймає на кредитне навчання студентів іноземних вузів і направляє власних студентів на програми міжнародних обмінів. 

Викладачі також активно беруть участь у програмах міжнародного стажування і підвищення кваліфікації, мовних та професійних стажуваннях.

Студенти і викладачі ФММ активно долучаються до міжнародних освітніх програм

Студентами ФММ можуть стати як громадяни України, так і громадяни інших країн на підставі міждержавних угод, програм регіонального розвитку, замовлень міжнародних підприємств, організацій установ, особистих ініціатив і бажань.

З правилами вступу іноземних громадян до КПІ ім. Ігоря Сікорського на факультет менеджменту та маркетингу можна ознайомитися на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вступ на факультет відбувається через підготовче відділення університету. Докладна інформація – на сайті Центру міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоДокладніше


Міжнародні заходи

ФММ активно формує на своїй базі міжнародний осередок наукової діяльності. Факультет оганізовує і проводить щорічні міжнародні конференції, круглі столи, тренінги.   Докладніше


ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI