Аспірантура

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спрямоване на опанування глибинних знань зі спеціальності, на основі яких здобувач буде здатен продукувати нові знання, ідеї, вирішувати комплексні прикладні проблеми у сфері професійної або дослідницької діяльності. Цей рівень передбачає оволодіння науковою методологією, педагогічними компетенціями, проведення власного наукового дослідження, що матиме наукову новизну та практичну значимість.

На факультеті менеджменту та маркетингу запроваджено три освітньо-наукові програми, за якими здійснюється підготовка докторів філософії.

Термін проходження освітньої складової:
2 роки  (4 семестри)

Загальний термін навчання: 4 роки

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI