Додаткові освітні послуги

Факультет менеджменту та маркетингу може надавати здобувачам вищої освіти певні додаткові освітні послуги згідно

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення регламентує процедуру надання КПІ ім. Ігоря Сікорського  платних освітніх послуг здобувачам вищої освіти понад обсяги, встановлені навчальними планами для освітніх програм, за якими вони навчаються.

До таких додаткових освітніх послуг відносять:

1. Вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, навчальних дисциплін з інших освітніх програм понад обсяги, встановлені навчальним планом за освітньою програмою, на яку зарахований здобувач вищої освіти;

2. Повторне вивчення дисциплін (в повному обсязі або ж їх окремих складових), передбачених освітньою програмою, за якою навчається здобувач, в тому числі отримання консультацій, виконання індивідуальних завдань (розрахункові роботи, домашні контрольні роботи, реферати, курсові роботи/проєкти) і лабораторних робіт, прослуховування лекцій, написання залікових робіт та здачу екзаменів понад обсяги, встановлені навчальним планом на поточний семестр;

3. Ліквідацію академічної різниці при поновленні.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI