Вибір дисциплін

Процедури вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти з метою формування індивідуальної траєкторії навчання регламентує Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
Згідно зазначеного Положення здійснюється формуванню каталогів вибіркових дисциплін та здійснюється процедура вибору.

Загальний обсяг вибіркових дисциплін на кожному рівні освіти має становити не менше 25 % від загального обсягу годин за навчальним планом, а саме обсяг вибіркових дисциплін становить:

  • на першому (бакалаврському) рівні – 60 кредитів
  • на другому (магістерському) рівні – 22.5 кредити
  • на третьому (освітньо-науковому) рівні – 13 кредитів

Вибір дисциплін здійснюється з двох видів каталогів:

  • Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-каталог) – із цього Каталогу обираються дисципліни студентами першого курсу бакалаврату на другий навчальних рік загальним обсягом 4 кредити
  • Факультетські (фахові) каталоги (Ф-каталоги) – із цих Каталогів дисципліни обираються студентами 2 і 3 курсів бакалаврату відповідно на 3 і 4 рік навчання, студентами 1 курсу магістратури на 2 семестр навчання та здобувачами рівня доктора філософії на 2, 3 та 4 семестри навчання.
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI