Освітні програми

Освітня програма – це сучасний формат організації системи вищої освіти України і елемент певної спеціальності.

В освітній програмі розміщена інформація щодо переліку дисциплін (освітніх компонент), що передбачені для вивчення студентами, логіка викладення дисциплін, компетенції та результати навчання, на опанування яких спрямована певна освітня програма.

На факультеті менеджменту та маркетингу запроваджений досить широкий перелік освітніх програм у межах трьох спеціальностей:

051 ЕКОНОМІКА

073 МЕНЕДЖМЕНТ

075 МАРКЕТИНГ

За кожною спеціальністю на факультеті запроваджені освітні програми за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти
  • третій (доктор філософії) освітньо-науковий рівень вищої освіти
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI