Індивідуальна траєкторія навчання

Закон України “Про освіту” визначає, що

індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Індивідуальна освітня траєкторія реалізується через процедуру вільного вибору дисциплін та формування з урахуванням результатів вибору індивідуального навчального плану здобувача, в якому відображені обов’язкові та вибіркові освітні компоненти.

Крім того, індивідуальна траєкторія навчання здобувача в КПІ імені Ігоря Сікорського також може бути реалізована за допомогою обрання ним певної сертифікатної програми.

Із сертифікатними програмами, що запроваджені на ФММ можна ознайомитись на сторінці

СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI