Наукова діяльність студентів


Студенти факультету менеджменту та маркетингу беруть активну участь у науковій роботі. В університеті та на факультеті створено усі умови задля залучення студентів до наукової діяльності, а саме: 

  • наукові конференції і семінари; 
  • наукові гуртки кафедр; 
  • Наукове товариство студентів та аспірантів факультету; 
  • рада молодих вчених університету; 
  • Sikorsky Challenge.

Студенти ФММ ставали переможцями 96  олімпіад (зокрема, Міжнародної олімпіади в межах Глобального проєкту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», Всеукраїнських олімпіад з дисципліни «Регіональна економіка», «Економіка підприємства» тощо), 19 міжнародних та 139 всеукраїнських конкурсів наукових робіт (у тому числі Всеукраїнському конкурсі стипендіальної програми Фонду В. Пінчука «Завтра.ua», Всеукраїнських конкурсах кваліфікаційних і наукових робіт за економічними спеціальностями,, Всеукраїнського конкурсу LoNG-2019, ІІ туру Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» ін.); близько 55 осіб були стипендіатами Президента України, Кабінету Міністрів України чи Верховної Ради України; стипендіатами ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукові досягнення студентів під керівництвом викладачів-дослідників, професорів Кравченко М.О., Дунської А.Р., Жигалкевич Ж.М., Войтка С.В.  використано при підготовці Національної доповіді «Цілі сталого розвитку України», яка оприлюднена на сайті ООН. 


Факультетом менеджменту та маркетингу  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз, в яких активно публікуються студенти факультету:

  1. Фаховий збірник наукових праць «Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»;
  2. Збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництва” .
ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI