Ректорський контроль

Елементом внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є проведення комплексного моніторингу залишкових знань студентів, так званий «ректорський контроль».

Зазначений моніторинг здійснюється для перевірки залишкових шкільних знань студентів 1 курсу (вхідний контроль), залишкових знань студентів 2-4 курсів освітнього ступеня «Бакалавр» (комплексний моніторинг), а також шляхом опитування студентів у формі анкетування та опитування роботодавців.

Основні засади організації, проведення та аналізу результатів комплексного моніторингу якості підготовки фахівців визначає Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців (Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів)

Вхідний контроль та комплексний моніторинг проводяться в електронному вигляді у формі тестування в інформаційній системі MOODLE.

За спеціальностями ФММ вхідний контроль охоплює завдання з двох дисциплін:

  • Математика
  • Іноземна мова

Тривалість вхідного контролю – 80 хвилин.

Комплексний моніторинг на 2-4 курсах проводиться за окремо затвердженим графіком протягом навчального року.

Завдання для комплексного моніторингу залишкових знань студентів 2-4 курсу розробляються випусковими кафедрами, які забезпечують викладання дисциплін, що внесені до комплексного моніторингу за рішення НМКУ відповідної спеціальності.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI