Наукові видання 


 Факультетом менеджменту та маркетингу  університету  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

Фаховий наукометричний збірник наукових праць Економічний вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництва” 


 Економічний вісник НТУУ “КПІ” по роках:

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI