Магістратура

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ НА 2024 ЩЕ НЕМАЄ! СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ НА КАНАЛІ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

⬇⬇⬇

КАНАЛ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ


Програми комплексного фахового випробування (КФВ) 2024 р. (для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ)”.


Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 051 Економіка 073 Менеджмент, 075 Маркетинг тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Також тобі потрібно скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю. Для складання ЄВІ та ЄФВВ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00).

ПРОГРАМИ для складання ЄФВВ:

Програма ЄВФВ (фаховий екзамен) для 051 спеціальності 👈

Програма ЄВФВ (фаховий екзамен) для 073 та 075 спеціальностей 👈

Програма ТЗНК👈

📜 Процедура реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

🔸 З 7 травня по 29 травня 2024 року триватиме реєстрація для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

🔸 Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році Приймальною комісією розроблено алгоритми реєстрації:

Процедура реєстрації для складання ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024 року 👈

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2024, які бажають вступити до магістратури 👈

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або планують вступати після завершення цього року іншого закладу вищої освіти 👈

Для вступу на усі спеціальності факультету менеджменту та маркетингу (051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг)  для здобуття освітнього рівня магістр в 2023 році зараховуються результати ЄВІ та ЄФВВ за 2023 рік.

Мотиваційний лист

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Для вступу на спеціальності нашого факультету за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти ЄВІ та ЄФВВ, а також подати до розгляду мотиваційний лист.


ВСТУП 2023
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 👈
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ

Конкурсний бал

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:
КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком
прийому та цим Положенням випадках.

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю) та середній бал додатку до диплому в цьому році  не враховуються!

Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати НЕ потрібно.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно!

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua.

У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – магістр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна), спеціальність: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг та обрана освітня програма в межах спеціальності.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


Вартість навчання на Факультеті менеджменту та маркетингу у 2023 році

Денна форма навчання – 47 900 грн

Заочна форма навчання – 31 900 грн


Терміни вступної кампанії

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

ВСЕ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС 👈

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

ІНСТРУКЦІЯ

Розташування Відбіркової комісії ФММ до магістратури: 

м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Берестейський (Перемоги) 37, 1 корпус, аудиторія 195. 

Телефон гарячої лінії: 099-018-08-13

e-mail: vk.fmm@ukr.net 

Додаткова інформація ⬇⬇⬇

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI