Факультетський каталог

Факультетські (фахові) каталоги зазвичай формуються для кожної освітньої програми з метою розширення або поглиблення компетентностей за певним напрямом, але здобувачі мають можливість обирати дисципліни із інших Ф-каталогів, формуючи таким чином власну траєкторію навчання.

Нижче наведено перелік Ф-каталогів за освітніми програмами ФММ⬇

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI