Академічна мобільність


Згідно Закону України «Про вищу освіту», академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, без відрахування чи звільнення з основного місця навчання чи роботи.

Беручи участь у програмах академічної мобільності студенти отримують такі переваги:

  • набуття додаткових професійних навичок;
  • удосконалення рівня володіння іноземними мовами;
  • знайомство з культурними особливостями різних країн;
  • підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку праці.

Під час навчання студенти бакалаврату та магістратури, а також здобувачі ступенів доктора філософії та доктора наук мають можливості брати участь у програмах академічної мобільності.

Оцінки, отримані за кордоном, враховуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (згідно до ЄКТС). За студентом зберігається місце постійного навчання в Україні.

Академічна мобільність передбачає участь студентів у програмах обміну, подвійного диплому, стипендіальних програмах.

Erasmus+ Virtual Exchange 👈

Для участі у таких проєктах і програмах студенти повинні навчатися на другому або старших курсах, мати середній бал навчання не менше 75 балів і стати переможцями конкурсного відбору серед студентів, які подали документи на участь у ньому.

Актуальні програми академічної мобільності та умови участі у конкурсах для студентів та здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук КПІ ім. Ігоря Сікорського представлено на сайті відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI