Наукова діяльність факультету

Наукова діяльність на факультеті менеджменту та маркетингу проводиться п’ятьма кафедрами, трьома навчально науковими підрозділами та науковим товариством студентів і аспірантів факультету.

Напрям наукових досліджень факультету — «Актуальні проблеми економіки і управління». Підрозділами факультету виконуються міжнародні, держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні науково-дослідні теми, відбувається співпраця з підрозділами НАН України, науковим парком «Київська політехніка», провідними вітчизняними підприємствами. 


На базі факультету щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції і семінари за участю професорсько-викладацького складу та молодих вчених, олімпіади, конкурси наукових робіт студентів та конкурси диплмоних робіт студентів, на постійній основі діють наукові гуртки.


На факультеті активно проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації — докторів наук та докторів філософії (PhD). 


Факультетом менеджменту та маркетингу  університету  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

  1. Фаховий наукометричний збірник наукових праць Економічний вісник НТУУ “КПІ”,
  2. Наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництво”.

Кафедрами факультету проводиться підготовка магістрів, які відповідно до вимог дослідницького університету активно займаються науково-практичними дослідженнями та мають відповідні публікації.

Студенти факультету традиційно є переможцями конкурсів наукових робіт, олімпіад, грантових програм, бізнес-чемпіонатів тощо; є стипендіатами Президента та Верховної Ради України, мера міста, ректора тощо.


НАУКОВІ ГРУПИ ФАКУЛЬТЕТУ 

Для отримання оперативної інформації з наукової роботи університету: 

Телеграм-канал 

Сторінка у Фейсбук «Наука та інноватика КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI