Магістратура

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає поглиблення теоретичних знань у межах обраної освітньої програми, опанування розширених практичних умінь та навичок, набуття фахових компетентностей, які надають можливість випускникам освітньої програми виконувати прикладні завдання інноваційного характеру у певній сфері професійної діяльності.

На другому (магістерському) рівні вищої освіти на факультеті менеджменту та маркетингу запроваджені 7 освітніх програм:

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI