uk

Фартушний Іван Дмитрович

Фартушний Іван Дмитрович

Фартушний Іван Дмитрович
Заступник декана з навчально-методичної роботи, 
доцент кафедри математичного моделювання економічних систем.
Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

e-mail: i.fartushny@kpi.ua
тел.: (044) 204-85-06, (044) 204-80-27