Освіта і стажування закордоном


Студенти ФММ мають можливість участі в міжнародних проектах і програмах, які передбачають грантову підтримку навчання в університеті-учаснику програми тривалістю від одного семестру до одного навчального року.

Для участі у таких проєктах і програмах студенти повинні навчатися на другому або старших курсах, мати середній бал навчання не менше 75 балів і стати переможцями конкурсного відбору серед студентів, які подали документи на участь у ньому.

Усі конкурси (і за міжнародними угодами, і за міжуніверситетськими угодами) проводить відділ академічної мобільності студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.


ФММ приймав участь у таких освітніх програмах:

ФММ є ініціатором укладання міжуніверситетських договорів про співпрацю в освітній сфері:

Зведена статистика кількісних показників академічної мобільності наведена нижче , а звіти студентів представлені у вигляді презентацій: презентація 1 презентація 2 презентація 3 презентація 4.