ISCES 2023 організована  Batumi Navigation Teaching University (Georgia), University of Bari Aldo Moro (Italy) та Національним університетом водного господарства та природокористування (Україна) за співпраці з Факультетом менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” (Україна).

ISCES 2023 — це  міжнародна конференція, присвячена дослідницьким досягненням та їх практичному застосуванні у сфері сталого розвитку, циклічного управління та екологічної інженерії.

Основними напрямами щорічної конференції є:
▫️Зелена, цифрова та стійка економіка
▫️Управління природними ресурсами
▫️Стійкість навколишнього середовища та інжинірингове управління

Матеріали конференції індексуються у наукометричній базі Scopus.

Науковці факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського долучились до організаційного комітету конференції:

  • Марина Кравченко – д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу.
  • Ольга Іляш – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики.
  • Катерина Бояринова, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики.

Модератором секції “Стійкість навколишнього середовища та інжинірингове управління” стала доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н, доцент Анна Кухарук.

Науковці з різних країн світу мали можливість представити свої наукові розробки, дослідження та проектні перспективи для вирішення глобальних та локальних проблем в сфері навколишнього середовища та циркулярної економіки.

Доповіді на конференції від факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського представили:
професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф. Олена Трофименко,
професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф. Олена Шевчук,
професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф. Ольга Іляш,
доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н., Ірина Лазаренко,
доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н., доц. Олена Стець,
доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н., доц. Надія Рощина,
доцент кафедри економіки і підприємництва, к.е.н., доц. Наталія Кузьмінська.

Факультет менеджменту та маркетингу висловлює вдячність головному організатору конференції Batumi Navigation Teaching University за можливість плідної співпраці з науковцями світового рівня.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI