Позначка: вступ

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури за держ. замовленням (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням (денна форма навчання)Освітньо-професійна програма підготовки (ДЕННА…