uken

Міжнародний офіс при декані ФММ


Діє на підставі Положення про міжнародний офіс ФММ (рішення Вченої ради ФММ, протокол №4 від 24.11.08).


Організаційна структура офісу

Голова Міжнародного офісу ФММ,

декан ФММ професор Гавриш О.А.Напрями діяльності міжнародного офісу

  1. Організаційно-методична та навчально-педагогічна робота з надання освітніх послуг з підготовки фахівців для іноземних держав.
  2. Організаційна робота у напрямі формування міжнародної мобільності студентів, аспірантів та викладачів, фахівців факультету.
  3. Формування міжнародних контактів факультету, кафедр.
  4. Організаційно-методична робота з формування міжнародних проектів за участю факультету, кафедр.
  5. Презентація сфер наукових і регіональних інтересів кафедр, фахівців у міжнародних відносинах факультету.
  6. Формування навичок управління міжнародними проектами у студентів, викладачів, фахівців факультету.
  7. Формування міжнародного рейтингу факультету, університету.

Динаміка розвитку міжнародної діяльності ФММ


Динаміка розвитку міжнародної діяльності ФММ надана у щорічних Звітах з міжнародної діяльності факультету.