uken

 Наукові видання факультету менеджменту та маркетингу 


 Факультетом менеджменту та маркетингу  університету  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

  1. фаховий наукометричний збірник наукових праць “Економічний вісник НТУУ “КПІ”,
  2. наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Актіальні проблеми економіки і управління”
  3. наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництво” .

Інструкція для авторів журналів ФММ для введення публікації в системі OJS


 Економічний вісник НТУУ “КПІ” по роках: 

2014  2015   2016   2017-1ч 2017-2ч   2018   2019   2020