uk

Наукові теми

Напрями наукових досліджень факультету менеджменту та маркетингу


У відповідності до зазначених напрямів наукових досліджень на факультеті виконуються держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні наукові теми.


Наукові теми, що виконувались на факультеті менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського по роках.