uk

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 про утворення спеціалізованих вчених рад:

       “У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.”

        Голова ради:   Крейдич Ірина Миколаївна, д.е.н., професор, зав. кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; заступник голови: Войтко Сергій Васильович , д.е.н., професор, зав. кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; вчений секретар:  Зозульов Олександр Вікторович, к.е.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».  Детальний склад спеціалізованої вченої ради


Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 року № 893 (Перелік спеціалізованих вчених рад) :

         “У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки.”

      Голова ради:  Стеченко Дмитро Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04; Заступник голови: Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04; Вчений секретар:  Зозульов Олександр Вікторович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.04. 

 Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23-_2013-2016 рр Наказом ВАК України від 17.03.2010 р. №158 в НТУУ «КПІ» на базі факультету менеджменту та маркетингу створено спеціалізовану вчену раду Д 26.002.23:

  • статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук;
  • профіль ради: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності);
  • галузь наук: економічні науки;
  • термін дії: до 17.03.2013 р.

Склад ради

Голова спеціалізованої вченої ради — Стеченко Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — Гавриш Олег Анатолійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», завідувач кафедри міжнародної економіки.

Вчений секретар — Зозульов Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри промислового маркетингу.


Детальніше склад ради


До березня 2010 року

Наказом ВАК України від 19.02.2008 року №123 в НТУУ «КПІ» на базі факультету менеджменту та маркетингу створено спеціалізовану вчену раду К 26.002.23:

  • статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
  • профіль ради: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності);
  • галузь наук: економічні науки;
  • термін дії: 19.02.2008 — 19.02.2010.

 _________________________________________________________________________________________________

Контакти: 
Тел.: +38 (044) 236-96-73, +38 (044) 204-98-53
E-mail: fmm@kpi.ua