uk

Студентська наука


Студенти факультету менеджменті та маркетингу беруть активну участь у науковій роботи. Дл яцьо на факультеті та унверситеті створені усі умови: 


Факультетом менеджменту та маркетингу  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз, в яких активно публікуються студенти факультету:

  1. фаховий збірник наукових праць «Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»;
  2. збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» ; 
  3. збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництво” .